⚠ไข้เลือดออก ภัยร้ายถึงตายรู้เท่าทันก่อนสาย

🚨มีไข้อย่าชะล่า ควรรีบปรึกษาแพทย์

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ