เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข จากโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    และนายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ยังเป็น 1 ใน 66 บุคคล ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข จากโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ