📌โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้รับบริการทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม ตามประเภท ดังนี้

ผู้ป่วยใน สำหรับผู้เอาประกันสุขภาพรายเดี่ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า 055-409000 กด 0

 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ