🤝ไม่ต้องห่วง ให้เราช่วยดูแล💕

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น. รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำโดย เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านเครือข่าย เข้าร่วมงาน”ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หอการค้าอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563″ โดยมีทีมการตลาด และพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยให้บริการจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 ให้กับ สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มาร่วมงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมต้นทองรีสอร์ทในครั้งนี้ค่ะ

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ