ไอๆๆ แต่จะใช่ไอเลิฟยูหรือไม่ 🤧😷
😱👉 ไอ จาม อย่างไรไม่ให้ถูก มองแรง ในยุคโควิด-19 

รู้หรือไม่ ? มือคุณอาจเป็นตัวการแพร่เชื้อไวรัส
⚠️ อย่าใช้มือปิดปากเวลาไอ จาม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ