คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกกุมารเวช มีกุมารแพทย์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้การบริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ โดยทีมกุมารแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง การบริการ : กุมารเวช – ตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลสุขภาพเด็ก – ฉีดวัคซีน – ให้คำปรึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก กุมารแพทย์โรคหัวใจ – ตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลสุขภาพเด็ก – ฉีดวัคซีน – ให้คำปรึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก – ตรวจรักษาผู้่ป่วยเด็กเฉพาะทางโรคหัวใจตั้งแตแรกจนถึงเด็กโต แพทย์ประจำศูนย์ :

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ศูนย์รังสีวินิจฉัย>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยทีมรังสีแพทย์ที่มากประสบการณ์ เพื่อช่วยให้แพทย์สาขาต่างๆ สามารถค้นหาสาเหตุและข้อมูลเกี่ยวกับโรคได้อย่างละเอียดและชัดเจน การบริการ : การตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital General X-ray) : การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 128 Slices  (Multi Detector Computerized Tomography : MDCT 128 Slices) : การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound: US) : การตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล  (Digital Mammography) : แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นแผนกให้บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง เนื่องจากสภาวะหรือโรคต่างๆ รวมถึงภาวะการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ,นักกายภาพบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบริการ : การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ Orthopedic Rehabilitation การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ อาการปวดจากการบาดเจ็บ หรืออักเสบ ของกล้ามเนื้อ และเอ็น  กระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อพลิก การอักเสบของข้อกระดูกและ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ การดูแลก่อน และหลังการผ่าตัด ที่เกี่ยวกับข้อต่อและกระดูก กระดูกสันหลัง หรือหมอนรองกระดูก ส่วน คอ หรือเอวเสื่อม ข้อไหล่ติด ข้อต่อต่างๆยึดติด กระดูกสันหลังคด เท้าผิดรูปจากสาเหตุต่างๆ เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า รองช้ำ บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู โรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ…

คลินิกตรวจสุขภาพ

คลินิกตรวจสุขภาพ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้รับบริการ ในทุกเพศ ทุกวัย การบริการ : ตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรโมชั่นของโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อสุขภาพที่ดี ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย การออกใบรับรองแพทย์ การตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ในการเข้าทำงาน หรือศึกษาต่อสถานบันต่าง ๆ และศึกษาต่อต่างประเทศ ตามเอกสารที่ผู้รับบริการแนบมา แพทย์ประจำศูนย์ :