คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกสูติ-นรีเวช ให้การบริการดูแลสุภาพพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงทุกวัย ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง สูติ-นรีเวช  การบริการ : สูตินรีเวชทั่วไป : ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช มีความเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี ฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช : ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช มีความเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี ฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สูติกรรม-ฝากครรภ์ : อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ภาวะมีบุตรยาก สูติกรรม-ฝากครรภ์และปรึกษาภาวะมีบุตรยาก : รับปรึกษาภาวะมีบุตรยาก ผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช : การผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง (Laparoscope) การผ่าตัดส่องกล้องผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก (Hysterscope) สูติ-นรีเวช และเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ : อัลตร้าซาวด์ครรภ์เสี่ยง (Uitrasound screening) แพทย์ประจำศูนย์…

คลินิกโสต ศอ นาสิก

คลินิกโสต ศอ นาสิก>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ตรวจวินิจฉัย รักษาและปรึกษาผู้ป่วยที่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไป จนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน การบริการ : – ตรวจรักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยทางหู คอ จมูก – โรคภูมิแพ้ เลือดกำเดา เนื้องอกโพรงจมูกและไซนัส ผ่าตัดด้วยกล้องเอนโดสโคป – อาการเจ็บคอ เสียงแหบ โรคก้อนที่ศีรษะและลำคอ เช่น ต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำเหลือง ต่อมไทรอยด์ – อาการหูอื้อ หูตึง คันหู เจ็บหูเสียงดังในหู ภาวะเวียนศีรษะ – ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ แพทย์ประจำศูนย์ :

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแล รักษาตลอด 24 ชั่วโมง         การบริการ : ศัลยกรรมกระดูก : ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม/ข้อสะโพกเทียม ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ ผ่าตัดไขสันหลังผ่านกล้อง รักษาการบาดเจ็บของข้อและกระดูก ผ่าตัดข้อกระดูกผ่านกล้อง ศัลยกรรมด้านเวชศาสตร์การกีฬา ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า และ ข้อเท้า ศัลยกรรมทางมือ และ ข้อมือ  ศัลยกรรมทั่วไป : ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบไม่เจ็บ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน แพทย์ประจำศูนย์ :

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา และพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง การบริการ : อายุรกรรม : ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อายุรกรรมโรคไต : ตรวจ วินิจฉัยรักษาและให้คำปรึกษา ปัญหาโรคไต ไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง แพทย์ประจำศูนย์ :