คลินิกหัวใจ

คลินิกหัวใจ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกหัวใจ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์  ให้บริการตรวจวินิจฉัย  และรักษาโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มอาการทางระบบหัวใจ รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรมหัวใจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ทันสมัย  ได้แก่ ตรวจหาความผิดปกติด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชั่วโมง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  การอัลตร้าซาวด์หัวใจ การเดินสายพาน    การบริการ : การตรวจคัดกรองเบื้องต้น : ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo) ตรวจเพื่อบันทึกการทำงานของหัวใจ  24  ชั่วโมง (Holter) แพทย์ประจำศูนย์ :

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : การบริการ : วินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท : มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีแพทย์ออกตรวจตลอด 24 ชม. มีพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน กุมารแพทย์ออกตรวจ 8.00-20.00 น. ดูแลผู้รับบริการอุบัติเหตุทุกประเภท  ดูแลผู้รับบริการฉุกเฉินทุกประเภท  ล้างแผลต่อเนื่องและฉีดวัคซีนนอกเวลา เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลจนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ พร้อมช่วยเหลือคุณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชม. รถพยาบาล : รับผู้ป่วยจากรพ.ต่างๆมารักษาต่อ ส่งผู้ป่วยรักษาต่อรพ.อื่น รับ-ส่งผู้ป่วยที่บ้านมารพ. รับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุมารักษาต่อ ให้บริการร่วมกับ 1669รับและช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานสอน : สอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นและการใช้AED ( BLS First aid ) ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆ แพทย์ประจำศูนย์ :

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย และรักษาโรคทางเดินอาหารและตับโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหารฉุกเฉินตลอด 24ชม. การบริการ : ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ : ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน  Gastroscopy  ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง ลำไส้ใหญ่ Colonoscopy แพทย์ประจำศูนย์ :