โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือชื่นชม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือชื่นชมในการปฏิบัติงาน และการบริการของบุคลากรของโรงพยาบาล จาก “คุณสมัคร โตอุ้ม” ผู้อำนวยการกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ ซึ่งได้พาคุณแม่ของภรรยา มาใช้บริการในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมี “นายแพทย์อุดม ชุติคงเฉลิมโรจน์” และพยาบาล ที่ได้ให้การต้อนรับ ตรวจวินิจฉัย และให้บริการคุณแม่ อย่างกับคนในครอบครัว ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทังนี้ ท่านจึงได้แสดงความชื่นชม ที่ทางโรงพยาบาล มีบุคลากรที่ดี   ด้วยโอกาสนี้ ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ขอขอบคุณคุณสมัคร โตอุ้ม ที่ได้ให้โอกาส และไว้ใจเรา ในการดูแลสุขภาพของคุณแม่ชม้อย และได้บริการท่าน เราจะรักษามาตรฐานในการดูแลรักษาสุขภาพ และการบริการให้ดีเสมอไป โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์