🦷การเก็บแปรงสีฟันที่ถูกต้อง✅

🦷การเก็บแปรงสีฟันที่ถูกต้อง✅   นอกจากเราจะมีการ “เ-ว้-น” ระยะระหว่างกันแล้ว 🙋‍♀️—-🙆‍♂️ แปรงสีฟันก็ต้องวางให้ “ห่-า-ง” กันด้วย   🔹เพราะแปรงสีฟันสามารถส่งผ่านเชื้อโรคระหว่างกันได้   “เก็บแปรงสีฟันของทุกคนในบ้านแยกจากกัน ใช้ยาสีฟันคนละหลอดจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ครับ”👨‍⚕️   #Fight_COVID19 #SocialDistancing #ห่างกัน_ไม่ห่างไกล