👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.อารักษ์ ผดุงวิทยากร (Full time)

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Full time) นพ.อารักษ์ ผดุงวิทยากร 📑 ศัลยแพทย์   ✅บริการ – ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมทั่วไป – ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบไม่เจ็บ – ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก – รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง – ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน   ⏰วันและเวลาออกตรวจ 🩺คลินิกศัลยกรรม (อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน)   #คลินิกศัลยกรรม   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”