👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.วิศรุต รอบบรรเจิด

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.วิศรุต  รอบบรรเจิด  📑 แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน   ✅บริการ  ใบริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป  ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดี  ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 📅วันและเวลาออกตรวจ 🩺ออกตรวจศูนย์สุขภาพ (อ้างอิงตามตารางเวรในแต่ละเดือน)   #ศูนย์สุขภาพ #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”