👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.นรนนท์ บุญยืน

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.นรนนท์ บุญยืน 🩺ศัลยแพทย์   ✅บริการ – ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมทั่วไป – ผ่าตัดไส้ติ่งด้วยการส่องกล้อง – ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก – รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง – ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน   วันและเวลาออกตรวจ 🩺แผนกศัลยกรรม👨‍⚕️ ⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจแผนกศัลยกรรม   #คลินิกศัลยกรรม   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”