สนับสนุนจุดคัดกรองวัดไข้ ให้กับโรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 -08.30 น. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ให้การสนับสนุนจุดคัดกรองวัดไข้ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยพยาบาลวิชาชีพ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร ของโรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ ในสัปดาห์เปิดภาคเรียนของโรงเรียน #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล