บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม

📌โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้รับบริการทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม ตามประเภท ดังนี้   ✅ผู้ป่วยนอก สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยว (PA) ✅ผู้ป่วยใน สำหรับผู้เอาประกันสุขภาพรายเดี่ยว   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า 055-409000 กด 0