รายชื่อบริษัทประกัน ที่ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เปิดเครดิตการรักษาพยาบาล

📌รายชื่อบริษัทประกัน ที่ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เปิดเครดิตการรักษาพยาบาล สำหรับผู้รับบริการ”โดยไม่ต้องสำรองจ่าย” (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า 📞โทร 055-40-9000  

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม

📌โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้รับบริการทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม ตามประเภท ดังนี้ ✅ผู้ป่วยใน สำหรับผู้เอาประกันสุขภาพรายเดี่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า 055-409000 กด 0  

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม

📌โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัท ไทยภัยบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้รับบริการทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัท ไทยภัยบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม ตามประเภท ดังนี้ ✅ผู้ป่วยนอก สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยว (PA) ✅ผู้ป่วยใน สำหรับผู้เอาประกันสุขภาพรายเดี่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า 055-409000 กด 0