งาน Open House บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผ่านไปแล้วกับ งาน Open House รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมมือกับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน Open house โดยมีกิจกรรม วัดความดันและตรวจ BMI รวมทั้งมีกิจกรรมพาเยี่ยมชมโรงพยาบาลแผนกต่างๆ และได้รับเกียรติ จากนายแพทย์ ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย อายุรแพทย์ ได้ให้ความรู้ช่วง Health talk ในเรื่อง โรคหัวใจภัยแฝงที่แถมมากับเบาหวาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิต และผู้เข้าร่วมงานมารับฟังกันอย่างคับคั่งค่ะ #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพิษณุเวช_อุตรดิตถ์

ออกหน่วยให้บริการจุดคัดกรอง ในงาน “เปิดบ้าน ศักดิ์สยามลิสซิ่ง”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำโดยทีมการตลาด และพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยให้บริการจุดคัดกรองให้กับ บุคลากร นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมในงาน “เปิดบ้าน ศักดิ์สยามลิสซิ่ง” ณ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพิษณุเวช_อุตรดิตถ์ #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล