งาน Open House ตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)

ผ่านไปด้วยความประทับใจ สำหรับการเปิดบ้านเยี่ยมชม พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและกลุ่มตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าฟังศักยภาพของโรงพยาบาล และได้เยี่ยมชมแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้กับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจในมาตรฐานของโรงพยาบาลค่ะ #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพิษณุเวช_อุตรดิตถ์