รองผู้จัดการบริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เข้าขอบคุณนายแพทย์ธนัฐ ลักษณานันท์

คุณกิตติ เดียวอรุณ รองผู้จัดการบริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เข้าขอบคุณ นายแพทย์ธนัฐ ลักษณานันท์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ที่ช่วยเหลือ และให้การรักษาคุณแม่ อันเป็นที่รักของครอบครัวจนปลอดภัยค่ะ #ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์