👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.ภูวดล จตุรวุฒิชัย

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.ภูวดล จตุรวุฒิชัย 🩺แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ✅บริการ – ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป – ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อสุขภาพที่ดี – ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 📋วันและเวลาออกตรวจ 🩺ศูนย์ตรวจสุขภาพ👨‍⚕️ ⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน #ศูนย์ตรวจสุขภาพ #โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์