บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่าย​

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ 🎉โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้รับบริการทราบว่า นับตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทางบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัย ตามประเภท ดังนี้ ✅ผู้ป่วยนอก (OPD) ✅ผู้ป่วยในสำหรับผู้เอาประกันสุขภาพรายเดี่ยว และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยว (PA) ✅ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า ☎โทร 055-409000 กด 0 #กรุงเทพประกันชีวิต #โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

น้ำดื่ม 1,836 ขวด เพื่อกู้ภัยอุตรดิตถ์

น้ำดื่ม 1,836 ขวด เพื่อกู้ภัยอุตรดิตถ์ ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,836 ขวด ให้กับหน่วยงานกู้ภัยในจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และให้ทางหน่วยงานได้ใช้ ประโยชน์ในกิจกรรม และภารกิจต่างๆ ต่อไป ดังนี้ ☑กู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จำนวน 600 ขวด☑กู้ภัยวัดหมอนไม้ 600 ขวด☑กู้ภัยวัดวังโป่ง 396 ขวด☑กู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม 240 ขวด #ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพษณุเวชอุตรดิตถ์