โปรโมชั่น รักษ์ไต

ถึงเวลาตรวจสุขภาพของ “ไต” แล้วหรือยัง? จัดหนัก จักเต็ม ใส่ไม่ยั้ง ขอปรุงอีกหน่อย ก็มันอร่อยนี่ รู้หรือไม่ การปรุงอาหารรสเค็มมากเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำเกิดโรคไต ‘เสี่ยงไตวาย’ ได้นะ นอกกจาก”กินเค็ม” ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง นิ่วในไต ไตอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อ โรคเกาต์ โรคไตจากการกินยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานาน โรคถุงน้ำในไตที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ โรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบ โรคเอสแอลอี กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคไต ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีโรคเบาหวาน ผู้ที่มีโรคไตอักเสบชนิดต่าง ๆ โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อ ผู้ที่ใช้ยาแก้ปวดกระดูก ยาแก้ยอก ยาชุด ยาหม้อติดต่อกันเป็นเวลานาน ผู้ที่มีโรคเก๊าต์ โรคเอสแอลอี โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไต อายุมากขึ้น กินเค็มมากไป หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว แล้วจะป้องกันอย่างไรดี ไม่ให้เป็นโรคไต? ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงการตรวจปัสสาวะและตรวจเลือด หลีกเลี่ยงการทานอาหารรสเค็ม หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารพิษต่าง ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ไตเสื่อมและไตวายได้ เช่น ยาลดไข้…