แนวทางการรับวัคซีนโมเดอร์นา (อัพเดท 21 มี.ค. 2565)

แนวทางการรับวัคซีนโมเดอร์นา (อัพเดท 21 มี.ค. 2565) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ หนึ่งในเครือของโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่าน และลูกหลานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มีการเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ล็อตแรก ซึ่งเป็น Generation 1 จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม วัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนชนิด mRNA โดยการใช้สารพันธูกรรมของเชื้อโควิด-19 เมื่อฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย เสมือนการจำลองว่าไวรัสเข้ามาในร่างกายโดยไม่มีการติดเชื้อ ทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมา แนวทางการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4) ผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนชนิด mRNA พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการป่วย และลดจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาลได้ ยังไม่มีข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ เบื้องต้นผลข้างเคียงที่มีโอกาสพบได้แต่น้อย ได้แก่ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถรักษาให้หายได้ วัคซีนโมเดอร์นาแบบครบโดส จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 28 วัน ข้อมูลวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ภายหลังการฉีดไปแล้ว 14 วัน)…