บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

🎉โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้รับบริการทราบว่า นับตั้งแต่
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทางบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัย ตามประเภท ดังนี้

ผู้ป่วยนอก (OPD)
ผู้ป่วยในสำหรับผู้เอาประกันสุขภาพรายเดี่ยว และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยว (PA)
ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า
โทร 055-409000 กด 0

#กรุงเทพประกันชีวิต
#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ