ไขข้อข้องใจ?…โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ 😷

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ