คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางตา โดยจักษุแพทย์ การบริการ : วินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับตา วัดระดับการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ วัดสายตา ความโค้งกระจกตา และความดันลูกตา  ตรวจจอประสาทตา โรคต้อกระจก โรคต้อหิน แพทย์ประจำศูนย์ :