แนะนำแพทย์วันนี้

👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) พญ.ญาณิกา จินดาไมล์

👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (PART TIME) พญ.ญาณิกา จินดาไมล์ นัดหมายแพทย์ 👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) พญ.ญาณิกา จินดาไมล์ 🩺อายุรแพทย์โรคเลือด ✅บริการ – ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด – แจ้งผลการตรวจเลือดที่ผิดปกติว่าเกิดจากสาเหตุใด – ให้คำแนะนำในการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน – ให้คำปรึกษาผู้รับบริการที่ผลการตรวจสุขภาพมีค่าเลือดผิดปกติ ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตัว 📋วันและเวลาออกตรวจ 🩺คลินิกอายุรกรรม👨‍⚕️ ⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน #คลินิกอายุรกรรม #โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (PART TIME) นพ.อมเรศ ภมะราภา

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.อมเรศ ภมะราภา นัดหมายแพทย์ 👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)นพ.อมเรศ ภมะราภา🩺อายุรแพทย์ ✅บริการ – ให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ – บริการรักษาทางด้านอายุรกรรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ โรคไต เป็นต้น 📋วันและเวลาออกตรวจ🩺คลินิกอายุรแพทย์👨‍⚕️⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน #คลินิกอายุรแพทย์#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.ภูวดล จตุรวุฒิชัย

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.ภูวดล จตุรวุฒิชัย 🩺แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ✅บริการ – ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป – ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อสุขภาพที่ดี – ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 📋วันและเวลาออกตรวจ 🩺ศูนย์ตรวจสุขภาพ👨‍⚕️ ⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน #ศูนย์ตรวจสุขภาพ #โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.กาจชาญ ลิ้มธราภรณ์

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.กาจชาญ ลิ้มธราภรณ์ 🩺ศัลยแพทย์กระดูก   ✅บริการ – ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมกระดูก – โรคกระดูกและข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ – การบาดเจ็บทางกระดูกและข้อ (ผ่าตัด,ใส่เฝือก) – โรคข้อเสื่อม – ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม – ผ่าตัดแก้ไขหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าและข้อสะโพกเทียม – โรคกระดูกพรุน – โรคทางกระดูกสันหลัง   📋วันและเวลาออกตรวจ 🩺แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ👨‍⚕️ ⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจแผนกศัลยกรรม   #คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ #โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.ศิวดล สันหพาณิชย์

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.ศิวดล สันหพาณิชย์ 🩺อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ   ✅บริการ  ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป  บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย   วันและเวลาออกตรวจ 🩺แผนกอายุรกรรม👨‍⚕️ ⏰ วันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น.   #คลินิกอายุรกรรม ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.อิทธิศักดิ์ แสงกลับ

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.อิทธิศักดิ์ แสงกลับ 🩺ศัลยแพทย์   ✅บริการ ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำด   วันและเวลาออกตรวจ 🩺แผนกศัลยกรรม👨‍⚕️ ⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจแผนกศัลยกรรม   #คลินิกศัลยกรรม   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Full time) นพ.ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Full time) นพ.ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์ 📑 อายุรแพทย์   ✅บริการ ให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ บริการรักษาทางด้านอายุรกรรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ โรคไต เป็นต้น 📅วันและเวลาออกตรวจ 🩺แผนกอายุรกรรม   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.   #คลินิกอายุรกรรม #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.นนท์ปวิธ ชื่นบาน

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.นนท์ปวิธ ชื่นบาน 📑 แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป   ✅บริการ  ใบริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป  ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดี  ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 📅วันและเวลาออกตรวจ 🩺ออกตรวจศูนย์สุขภาพ (อ้างอิงตามตารางเวรในแต่ละเดือน)   #ศูนย์สุขภาพ #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ พญ.สมภวรรณ อินสัน

👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้  พญ.สมภวรรณ อินสัน 📑 วิสัญญีแพทย์   ✅บริการ – มีความชำนาญในการระงับความรู้สึก – ให้ยาระงับความรู้สึก เพื่อช่วยระงับความเจ็บปวด ที่จะเกิดขึ้นระหว่างผ่าตัด – ช่วยลดความกังวลของผู้ป่วย – ให้คำอธิบาย คำแนะนำ ให้ยาเพื่อรักษาโรคต่่างๆ   ⏰วันและเวลาออกตรวจ 🩺คลินิกวิสัญญี (อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน)   #คลินิกวิสัญญี   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้  นพ.ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย 📑 อายุรแพทย์   ✅บริการ – ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป – บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย   ⏰วันและเวลาออกตรวจ 🩺คลินิกอายุรกรรม (อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน)   #คลินิกอายุรกรรม   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”