แนะนำแพทย์วันนี้

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.ศิวดล สันหพาณิชย์

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.ศิวดล สันหพาณิชย์ 🩺อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ   ✅บริการ  ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป  บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย   วันและเวลาออกตรวจ 🩺แผนกอายุรกรรม👨‍⚕️ ⏰ วันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น.   #คลินิกอายุรกรรม ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.อิทธิศักดิ์ แสงกลับ

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.อิทธิศักดิ์ แสงกลับ 🩺ศัลยแพทย์   ✅บริการ ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำด   วันและเวลาออกตรวจ 🩺แผนกศัลยกรรม👨‍⚕️ ⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจแผนกศัลยกรรม   #คลินิกศัลยกรรม   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Full time) นพ.ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Full time) นพ.ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์ 📑 อายุรแพทย์   ✅บริการ ให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ บริการรักษาทางด้านอายุรกรรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ โรคไต เป็นต้น 📅วันและเวลาออกตรวจ 🩺แผนกอายุรกรรม   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.   #คลินิกอายุรกรรม #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.นนท์ปวิธ ชื่นบาน

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.นนท์ปวิธ ชื่นบาน 📑 แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป   ✅บริการ  ใบริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป  ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดี  ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 📅วันและเวลาออกตรวจ 🩺ออกตรวจศูนย์สุขภาพ (อ้างอิงตามตารางเวรในแต่ละเดือน)   #ศูนย์สุขภาพ #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ พญ.สมภวรรณ อินสัน

👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้  พญ.สมภวรรณ อินสัน 📑 วิสัญญีแพทย์   ✅บริการ – มีความชำนาญในการระงับความรู้สึก – ให้ยาระงับความรู้สึก เพื่อช่วยระงับความเจ็บปวด ที่จะเกิดขึ้นระหว่างผ่าตัด – ช่วยลดความกังวลของผู้ป่วย – ให้คำอธิบาย คำแนะนำ ให้ยาเพื่อรักษาโรคต่่างๆ   ⏰วันและเวลาออกตรวจ 🩺คลินิกวิสัญญี (อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน)   #คลินิกวิสัญญี   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้  นพ.ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย 📑 อายุรแพทย์   ✅บริการ – ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป – บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย   ⏰วันและเวลาออกตรวจ 🩺คลินิกอายุรกรรม (อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน)   #คลินิกอายุรกรรม   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้  นพ.สามารถ ตั้งเจริญไพศาล

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้  นพ.สามารถ ตั้งเจริญไพศาล 📑 ศัลยแพทย์กระดูก   ✅บริการ – ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมกระดูก – โรคกระดูกและข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ – โรคข้อเสื่อม กระดูกพรุน – การบาดเจ็บทางกระดูกและข้อ (ผ่าตัด,ใส่เฝือก)   ⏰วันและเวลาออกตรวจ 🩺คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.   #คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ พญ.ปิยนุช เวศานนทเวช

👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) พญ.ปิยนุช เวศานนทเวช 📑 ศัลยแพทย์ตกแต่ง🩺   ✅บริการ – ผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมตกแต่ง : มะเร็งผิวหนัง   แก้ไขแผลเป็น คีลอยด์ แก้ไขความพิการแต่กำเนิด – การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า กระดูกใบหน้าหัก – จี้ไผ ตัดติ่งเนื้อ/ตาปลา – เสริมจมูก เสริมคาง ปากกระจับ ลักยิ้ม – แก้ไขหูกาง เย็บปิดรูเจาะหู – ทำตาสองชั้น ตัดถุงใต้ตา – เสริมหน้าอก – โบท๊อกซ์ – เติมไขมันที่ใบหน้า   วันและเวลาออกตรวจ 🩺ออกตรวจแผนกศัลยกรรมตกแต่ง ⏰(อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน)   #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.นรนนท์ บุญยืน

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.นรนนท์ บุญยืน 🩺ศัลยแพทย์   ✅บริการ – ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมทั่วไป – ผ่าตัดไส้ติ่งด้วยการส่องกล้อง – ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก – รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง – ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน   วันและเวลาออกตรวจ 🩺แผนกศัลยกรรม👨‍⚕️ ⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจแผนกศัลยกรรม   #คลินิกศัลยกรรม   ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ นพ.ภาคภูมิ คันธรส

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.ภาคภูมิ คันธรส   📑 ศัลยแพทย์ ✅บริการ – ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมทั่วไป – ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบไม่เจ็บ – ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก – รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง – ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน ⏰วันและเวลาออกตรวจ 🩺คลินิกศัลยกรรม (อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน) #คลินิกศัลยกรรม ❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”