ถึงเวลาตรวจสุขภาพของ "ไต" แล้วหรือยัง?

จัดหนัก จักเต็ม ใส่ไม่ยั้ง ขอปรุงอีกหน่อย ก็มันอร่อยนี่ รู้หรือไม่ การปรุงอาหารรสเค็มมากเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำเกิดโรคไต ‘เสี่ยงไตวาย’ ได้นะ นอกกจาก”กินเค็ม” ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกคือ

 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • นิ่วในไต ไตอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อ
 • โรคเกาต์
 • โรคไตจากการกินยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 • โรคถุงน้ำในไตที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ โรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบ โรคเอสแอลอี

กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคไต

 • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
 • ผู้ที่มีโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีโรคไตอักเสบชนิดต่าง ๆ โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อ
 • ผู้ที่ใช้ยาแก้ปวดกระดูก ยาแก้ยอก ยาชุด ยาหม้อติดต่อกันเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่มีโรคเก๊าต์ โรคเอสแอลอี โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
 • ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไต
 • อายุมากขึ้น
 • กินเค็มมากไป

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว

แล้วจะป้องกันอย่างไรดี ไม่ให้เป็นโรคไต?

 • ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงการตรวจปัสสาวะและตรวจเลือด
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารรสเค็ม
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารพิษต่าง ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ไตเสื่อมและไตวายได้ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ปวดข้อ ปวดกระดูก ยาแก้ยอก ยาชุด ยาหม้อ ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

การจัดการโภชนาการอาหารในแต่ละวัน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน และสิ่งที่สำคัญ คือการตรวจสุขภาพไตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรู้เท่าทันโรคไตที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว

สอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่ 

Call Center : 055-40-9000

LINE : https://page.line.me/psvuttardit