ผ่านไปแล้วกับ งาน Open House รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมมือกับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน Open house โดยมีกิจกรรม วัดความดันและตรวจ BMI รวมทั้งมีกิจกรรมพาเยี่ยมชมโรงพยาบาลแผนกต่างๆ และได้รับเกียรติ จากนายแพทย์ ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย อายุรแพทย์ ได้ให้ความรู้ช่วง Health talk ในเรื่อง โรคหัวใจภัยแฝงที่แถมมากับเบาหวาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิต และผู้เข้าร่วมงานมารับฟังกันอย่างคับคั่งค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ