โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำโดยคุณนวลศรี ลื้มเจริญ ผู้อำนวยการบริหาร มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับใช้ในงาน”วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และใช้ในงานตามพันธกิจของเหล่ากาดชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ