ในวันที่ 8 มกราคม 2564 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้รับการสนับสนุนเจลล์แอลกอฮอล์ จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้
– กู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จำนวน 480 ขวด
– สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ จำนวน 480 ขวด
– สมาคมกู้ภัยวัดวังโป่ง จำนวน 240 ขวด
– ไคล่เล่อคลินิก จำนวน 24 ขวด

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิและพี่น้องประชาชนชาวอุตรดิตถ์ทุกท่าน เพื่อที่จะได้ผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ