น้ำดื่ม 1,836 ขวด เพื่อกู้ภัยอุตรดิตถ์

วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,836 ขวด ให้กับหน่วยงานกู้ภัยในจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

และให้ทางหน่วยงานได้ใช้ ประโยชน์ในกิจกรรม และภารกิจต่างๆ ต่อไป ดังนี้

☑กู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จำนวน 600 ขวด
☑กู้ภัยวัดหมอนไม้ 600 ขวด
☑กู้ภัยวัดวังโป่ง 396 ขวด
☑กู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม 240 ขวด

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพษณุเวชอุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ