"โรคเบาหวาน" รู้เร็ว รักษาไว ก่อนมีภัยจากโรคแทรกซ้อน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่ 
Call Center : 055-40-9000 LINE : https://page.line.me/psvuttardit