นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

– วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ประจำอยู่ โรงพยาบาลพิษณุเวช