นพ.วฤธ นิลพานิช

ศัลยแพทย์กระดูก

– ปริญญาตรี : เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
– ปริญญาโท : lyceum northern university philippines , Doctor of reoline

– โรงพยาบาลพุทธโสธร , แพทย์ออกตรวจโรคทั่วไป