นพ.วิศรุต รอบบรรเจิด

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป

– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่โรงพยาบาลศรีนคร

อ้างอิงตามตารางออกตรวจในแต่ละเดือน