นพ.ศรายุทธ ปินตา

กุมารแพทย์โรคหัวใจ

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์