นพ.อนุชิต ศรีพลากิจ

โสต ศอ นาสิกแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากโรงพยาบาลราชวิถี
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์