วันที่ 15 มกราคม 2564 บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นำโดย คุณณัฐธวัช สุนพงศรี รองกรรมการผู้จัดการ, คุณไพรินทร์ ก่ำทอง Assistant Sale Director, คุณอานนท์ ยุคุณธร ผู้จัดการฝ่ายขาย เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้กับโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำโดย นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้อำนวยการ ทังนี้เพื่อเป็นการขอบคุณในการเข้าร่วมโครงการร้านค้าพันธมิตร The Sun Card และ The Sun VIP card ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางธุรกิจร่วมกัน
 
รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ขอขอบคุณ บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการ ของ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ให้เข้าร่วมโครงการร้านค้าพันธมิตร The Sun Card และ The Sun VIP card ในครั้งนี้ค่ะ
 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ