โปรโมชั่น Flash Sale 10.10 วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ !

ป้องกันไว้ … ห่างไกลโรค ‼️
Flash Sale 10.10 ! ราคาพิเศษ
🎀💉💉แพ็กเกจ วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

 

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

✅ 890 บาท จากราคาปกติ 1,160 บาท

  • วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

✅ 2,980 บาท จากราคาปกติ 3,770 บาท

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และ วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

✅ 3,290 บาท จากราคาปกติ 4,360 บาท

 

⚠️ เฉพาะ วันที่ 10-19 ต.ค. 63 ดีลสุดคุ้ม 10 วันเท่านั้น !

เมื่อซื้อแพ็กเกจแล้วสามารถ นำมาใช้ได้ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2563

สอบถามเพิ่มเติม โทร 055-40-9000