เก็บถนอม “อาหาร” อย่างไร ให้คงคุณค่าทางโภชนาการ🥦🍞🍊

 

       โควิด-19 ก็กลัว แต่ชีวิตก็ต้องดำรงต่อไป, กักตุน “อาหาร” ไว้มากมายขนาดนี้แล้ว ก็ต้องมีวิธีจัด “เก็บอาหาร” หรือ “ถนอมอาหาร” ให้ถูกต้องด้วย เพื่อยืดอายุของอาหารให้ได้นาน โดยไม่ให้เน่าเสียไปก่อน 🥩🍖

      รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จึงอยากมาแนะนำวิธีกักเก็บ “อาหาร” ที่ถูกต้อง เพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 

#Fight_COVID19

#ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

 

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ