📌ปวด บวม กล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ รักษาได้ตรงจุด ด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง “High Power Laser Therapy” ได้แล้ววันนี้

ที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
โทร 055-40-9000 หรือ 092-564-9874