📌โรงพยาบาล พิษณุเวช อุตรดิตถ์ มีความรู้สุขภาพดีๆมาฝากทุกท่าน

🚩🏡5 Tips How to Work From Home

1.กำหนดเวลาตื่นนอนให้ชัดเจน

2.จัดโต๊ะทำงานและสิ่งแวดล้อมให้น่าทำงาน

3.ตั้งเป้าหมายของการทำงาน

4.VDO Call กับเพื่อนร่วมงาน

5.ฟังเพลง ผ่อนคลายระหว่างการทำงาน

#Fight_COVID19
#SocialDistancing
#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ