💊🚑เปิดให้บริการ MED @ HOME ช่องรับยาทางไปรษณีย์ ส่งยาถึงบ้านไม่ต้องเดินทาง

สำหรับผู้ป่วยมีโรคประจำตัว และรับยาต่อเนื่อง

 

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 055-40-9000

 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ