💊🚑เปิดให้บริการ MED @ HOME ช่องรับยาทางไปรษณีย์ ส่งยาถึงบ้านไม่ต้องเดินทาง

สำหรับผู้ป่วยมีโรคประจำตัว และรับยาต่อเนื่อง

 

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

#ห่างกัน_ไม่ห่างไกล

 

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ