[layerslider_vc id=”1″]

ค้นหาหมอทั้งหมดของเราได้ที่นี่…

แพ็กเกจ Sleep Test

😴 นอนกรน แก้ไม่หาย ทำอย่างไรดี?
การตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ Sleep Test 💤

👉🏻 ค้นหาความผิดปกติของร่างกายขณะนอนหลับ เพื่อวินิจฉัยความรุนแรงของโรค 😪

📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

โทร 055-40-9000 ต่อ 550101

“คลินิก อายุรกรรม รพ.พิษณุเวชอุตรดิตถ์  โทร 055-40-9000 ต่อ 550101”