ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : การบริการ : วินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท : มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีแพทย์ออกตรวจตลอด 24 ชม. มีพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน กุมารแพทย์ออกตรวจ 8.00-20.00 น. ดูแลผู้รับบริการอุบัติเหตุทุกประเภท  ดูแลผู้รับบริการฉุกเฉินทุกประเภท  ล้างแผลต่อเนื่องและฉีดวัคซีนนอกเวลา เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลจนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ พร้อมช่วยเหลือคุณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชม. รถพยาบาล : รับผู้ป่วยจากรพ.ต่างๆมารักษาต่อ ส่งผู้ป่วยรักษาต่อรพ.อื่น รับ-ส่งผู้ป่วยที่บ้านมารพ. รับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุมารักษาต่อ ให้บริการร่วมกับ 1669รับและช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานสอน : สอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นและการใช้AED ( BLS First aid ) ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆ แพทย์ประจำศูนย์ :