ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้รับบริการ ในทุกเพศ ทุกวัย การบริการ : ตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรโมชั่นของโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทต่างๆ การตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ในการเข้าทำงาน หรือศึกษาต่อสถานบันต่าง ๆ และศึกษาต่อต่างประเทศ ตามเอกสารที่ผู้รับบริการแนบมา แพทย์ประจำศูนย์ :