ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ศูนย์รังสีวินิจฉัย>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยทีมรังสีแพทย์ที่มากประสบการณ์ เพื่อช่วยให้แพทย์สาขาต่างๆ สามารถค้นหาสาเหตุและข้อมูลเกี่ยวกับโรคได้อย่างละเอียดและชัดเจน การบริการ : การตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital General X-ray) : การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 128 Slices  (Multi Detector Computerized Tomography : MDCT 128 Slices) : การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound: US) : การตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล  (Digital Mammography) : แพทย์ประจำศูนย์ :