คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแล รักษาตลอด 24 ชั่วโมง         การบริการ : ศัลยกรรมกระดูก : ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม/ข้อสะโพกเทียม ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ ผ่าตัดไขสันหลังผ่านกล้อง รักษาการบาดเจ็บของข้อและกระดูก ผ่าตัดข้อกระดูกผ่านกล้อง ศัลยกรรมด้านเวชศาสตร์การกีฬา ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า และ ข้อเท้า ศัลยกรรมทางมือ และ ข้อมือ  ศัลยกรรมทั่วไป : ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบไม่เจ็บ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน แพทย์ประจำศูนย์ :