คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : คลินิกสูติ-นรีเวช ให้การบริการดูแลสุภาพพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงทุกวัย ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง สูติ-นรีเวช  การบริการ : สูตินรีเวชทั่วไป : ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช มีความเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี ฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช : ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช มีความเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี ฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สูติกรรม-ฝากครรภ์ : อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ภาวะมีบุตรยาก สูติกรรม-ฝากครรภ์และปรึกษาภาวะมีบุตรยาก : รับปรึกษาภาวะมีบุตรยาก ผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช : การผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง (Laparoscope) การผ่าตัดส่องกล้องผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก (Hysterscope) สูติ-นรีเวช และเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ : อัลตร้าซาวด์ครรภ์เสี่ยง (Uitrasound screening) แพทย์ประจำศูนย์…